Betooni töövuugid

Betoonkonstruktsioonide hüdroisoleerimise kvaliteet on kogu konstruktsiooni eluea ja tervise seisukohast äärmiselt oluline. Aegade jooksul on töövuukide veetiheduse saavutamise meetodid muutunud ning kogu lähenemine edasi arenenud. Seda suures osas ka tänu hüdroisolatsioonimaterjalide arengule.

Igal tellijal ja ehitajal on täna võimalik valida mitmete erinevate vuukide veetihedaks tegemise variantide vahel alates vuugilintidest kuni injekteerimisvoolikuteni välja. Millised on iga ehitise jaoks just need õiged lahendused – selle küsimuse osas saame Sind alati aidata, olgu Sul tegemist kas kandvate või mittekandvate konstruktsioonidega.