HomeBetooni töövuugid
Betoonkonstruktsioonide hüdroisoleerimise kvaliteet on kogu konstruktsiooni eluea ja tervise seisukohast äärmiselt oluline. Aegade jooksul on töövuukide veetiheduse saavutamise meetodid muutunud ning kogu lähenemine edasi arenenud. Seda suures osas ka tänu hüdroisolatsioonimaterjalide arengule.  
 
Igal tellijal ja ehitajal on täna võimalik valida mitmete erinevate vuukide veetihedaks tegemise variantide vahel alates vuugilintidest kuni injekteerimisvoolikuteni välja. Millised on iga ehitise jaoks just need õiged lahendused – selle küsimuse osas saab Primostari meeskond alati aidata, olgu Sul tegemist kas kandvate või mittekandvate konstruktsioonidega.   
 
Kandvate konstruktsioonide puhul on mugav töövuugid vormistada sobiva vuugiprofiiliga.  
Profiilid tagavad tapikujulise vuugiristlõike, et kanda edasi koormust ning tagada vuugi veetihedus. Töövuukide koguarvu on võimalik vähendada, kasutades spetsiaalseid mahukahenemispragude kontrollimist võimaldavaid praotekitajaid või mahukahanemis- ning temperatuurivuugi tekitamise profiile.    
 
Kui tegemist ei ole kandva konstruktsiooniga, on võimalik valida erinevate variantide vahel: kas paigaldada hüdroisolatsioon vuugilintidega (paisuvate või plekist lintidega), injekteerimisvoolikutega või hiljem vuugile liimitavate lintidega.  
Töövuugilindid võib tinglikult jagada kaheks – passiivsed ja muutuvate omadustega lindid. Passiivsed lindid on näiteks plekist vuugilindid (ka PVC materjalist vuugilindid) Korralikult paigaldatuna on selline vuugilahendus alati veetihe ega sõltu muutuvast veetasemest. Plekist vuugilindid on kaetud naket parendava kattekihiga.  
N-ö paisuvad vuugilindid, mis on valmistatud ka bentoniitsavist või sünteetilisest kummimaterjalist, paisuvad vee toimel 200-400%. Selline paisumine suleb vee läbipääsu ja ja tagab vuugi veetiheduse. Probleemid tekivad aga siis, kui vee tase on kõikuv. Materjali paisumine võtab aega 1-3 päeva ja selle aja jooksul võib väike kogus vett läbi vuugi tungida. Tavaliselt ei täheda see suurt probleemi, kuid teatud konstruksioonide puhul ei saa seda lubada (nt lifti šaht).   
 
Millal kasutada töövuugi sees injekteerimisvoolikut? Injekteerimisvoolik on väga mugav tagavaralahendus, kasutades seda koos vuugipleki või paisuva vuugilindiga. Kui lintide paigaldus õnnestus ja leket ei esine, jääb voolik kasutuseta. Vigade ja lekete ilmnedes aga on võimalik juhtida vooliku abil töövuugi sisse sobivaid injekteerimisvaike ja veeleke sulgeda. Voolikut võib injekteerimiseks kasutada ka aastate pärast, kui probleemid on tekkinud ehitise ekspluatatsiooni tulemusena.   
 
Need meetodid – lindid, profiilid, voolikud – on üksteisele nii alternatiivid kui ka täiendavad võimalused.  
Mida olulisem on maa-aluse konstruktsiooni veekindlus, seda rohkem kasutatakse konstruktsiooni veekindlaks tegemiseks erinevaid üksteist täiendavaid vuugitäite- ja betooni veekindlustamise viise.   
 
Primostari tootevalikus leidub ka raketise tõmbiavade veekindluse tagamiseks sobivaid UFOtihendeid ja punne nii tõmbitorudega raketistele kui ka uutele ilma torudeta variantidele.

SikaFuko injekteerimisvoolikud

FUKO – injektsioonivoolikud betoonehitiste töövuukide hüdroisoleerimiseks.

WFP Injection Hose ECO

Universaalne PVC injekteerimisvoolik ja süsteemsed tarvikud

ASO-Tape (INDUBOND-Tape-3000)

Termoplastiline vuugilint erinevate vuukide hüdroisoleerimiseks

WFP Epoxy Adhesive

Epoxy resin adhesive /-mortar Pigmented

METAL WIRE MESH (Metallist paigaldusvõrk)

Metallist paigaldusvõrk vees paisuvatele tihenduslintidele

BENTOBAR+ (20 X 25 mm)

Vees paisuv vuugilint naatriumbentoniidist ja butüülkummist betooni töövuukide tihendamiseks ning kasutamiseks koos betoniitmattidega.

POLYBAR+ RP

Vees paisuv vihmakattega vuugilint spetsiaalsest sünteetilisest kummisegust betooni töövuukide veekindlaks sulgemiseks.

POLYBAR+

Vees paisuv vuugilint spetsiaalsest sünteetilisest kummisegust betooni töövuukide veekindlaks sulgemiseks.

FIXING GLUE (Paigaldusliim vees paisuvatele lintidele)

Paigaldusliim vees paisuvate tihenduslintide kiireks ja tugevaks fikseerimiseks betoonist aluspinnale.

WATER SWELLABLE PASTE (Paisuv pasta)

Veetoimel paisuv pasta on kvaliteetne, ühekomponentne polüuretaan liim, mis paisub veega kokkupuutel. Kokkupuutel veega pasta võib laiendada kuni 450% oma

BENTOBAR+ SW RED

Spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks kõrge soolasisaldusega vee korral, reovee ja läga keskkonnas.

WFP Bentonite Water Stop Tape

WFP Swelling Rubber Profiles

The WFP Selling Rubber Profile is a joint profile with a swelling volume of more than 430% in contact with

Sika® Waterbar PVC-P (vuugilint PVC-P)

PVC-P vuugilindid töö- ja deformatsioonivuukide sulgemiseks

Sika Waterbar PVC-R (PVC-R vuugilindid)

Vuugilindid konstruktsioonide sees ja väljas kasutamiseks ning deformatsiooni- ja töövuukides kasutamiseks, et saavutada uute betoonkonstruktsioonide veetihedus.

Sika Waterbars Tricomer BV Type (Tricomer BV vuugilindid)

Suure elastsusega vuugilindid, mis on valmistatud PVC / NBR kopolümeeri baasil.

Sika Waterbars Elastomer Type (Sika Elastomer vuugilindid)

Elastomeerid on SBR (stüroolbutadieenkautšuki) baasil materjalid, mille ühendusliited sooritatakse vulkaniseerimismeetodil.

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)

Kahekomponentne epoksüvaigupõhine, tiksotroopne, mitmeotstarbeline liimmört

WPM SEALING ELEMENT 125 R

Mineraalse kattega vuugiplekk

WPM SEALING ELEMENT 80 R

Mineraalse kattega vuugiplekk

WPM SEALING ELEMENT 125 L

Mineraalse kattega vuugiplekk L-profiil

WPM PRAOTEKITAJA PROFIIL

Veekindel, ristlõiget mittenõrgestav element soovitud pragude tekitamiseks