Betooni töövuugid

Veektihe töövuuk on betoonkonstruktsioonide hüdroisoleerimise kvaliteedis kogu konstruktsiooni eluea ja tervise seisukohast äärmiselt oluline. Aegade jooksul on töövuukide veetiheduse saavutamise meetodid muutunud ning kogu lähenemine edasi arenenud. Seda suures osas ka tänu hüdroisolatsioonimaterjalide arengule.

Igal tellijal ja ehitajal on täna võimalik valida mitmete erinevate vuukide veetihedaks tegemise variantide vahel alates vuugilintidest kuni injekteerimisvoolikuteni välja. Millised on iga ehitise jaoks just need õiged lahendused – selle küsimuse osas saame Sind alati aidata, olgu Sul tegemist kas kandvate või mittekandvate konstruktsioonidega.

Kandvate konstruktsioonide puhul on mugav töövuugid vormistada sobiva vuugiprofiiliga.

Profiilid tagavad tapikujulise vuugiristlõike, et kanda edasi koormust ning tagada vuugi veetihedus. Töövuukide koguarvu on võimalik vähendada, kasutades spetsiaalseid mahukahenemispragude kontrollimist võimaldavaid praotekitajaid või mahukahanemis- ning temperatuurivuugi tekitamise profiile.

Kui tegemist ei ole kandva konstruktsiooniga, on võimalik valida erinevate variantide vahel: kas paigaldada hüdroisolatsioon vuugilintidega (paisuvate või plekist lintidega), injekteerimisvoolikutega või hiljem vuugile liimitavate lintidega.

Töövuugilindid võib tinglikult jagada kaheks – passiivsed ja muutuvate omadustega lindid. Passiivsed lindid on näiteks plekist vuugilindid (ka PVC materjalist vuugilindid). Korralikult paigaldatuna sellise lahenduse tulemus alati veetihe töövuuk, mis ei sõltu muutuvast veetasemest. Plekist vuugilindid on kaetud naket parendava kattekihiga.

N-ö paisuvad vuugilindid, mis on valmistatud ka bentoniitsavist või sünteetilisest kummimaterjalist, paisuvad vee toimel 200-400%. Selline paisumine suleb vee läbipääsu ja ja tagab vuugi veetiheduse. Probleemid tekivad aga siis, kui vee tase on kõikuv. Materjali paisumine võtab aega 1-3 päeva ja selle aja jooksul võib väike kogus vett läbi vuugi tungida. Tavaliselt ei täheda see suurt probleemi, kuid teatud konstruksioonide puhul ei saa seda lubada (nt lifti šaht).

Millal kasutada töövuugi sees injekteerimisvoolikut?

Injekteerimisvoolik on väga mugav tagavaralahendus, kasutades seda koos vuugipleki või paisuva vuugilindiga. Kui lintide paigaldus õnnestus ja leket ei esine, jääb voolik kasutuseta. Vigade ja lekete ilmnedes aga on võimalik juhtida vooliku abil töövuugi sisse sobivaid injekteerimisvaike ja veeleke sulgeda. Voolikut võib injekteerimiseks kasutada ka aastate pärast, kui probleemid on tekkinud ehitise ekspluatatsiooni tulemusena.

Need meetodid – lindid, profiilid, voolikud – on üksteisele nii alternatiivid kui ka täiendavad võimalused tagada veekindlad betooni töövuugid.

Mida olulisem on maa-aluse konstruktsiooni veekindlus, seda rohkem kasutatakse konstruktsiooni veekindlaks tegemiseks erinevaid üksteist täiendavaid vuugitäite- ja betooni veekindlustamise viise.

Primostari tootevalikus leidub ka raketise tõmbiavade veekindluse tagamiseks sobivaid UFOtihendeid ja punne nii tõmbitorudega raketistele kui ka uutele ilma torudeta variantidele.