HomeBetooniremont
Korrodeerunud armatuur, praod betoonis, murenemine ja lagunemine – olgu mureks mistahes viga Sinu betoonehitises, kahjustavad need ühtemoodi nii betoonehitise esteetilist väljanägemist kui ka tervist. Nii nagu kõik muudki kahjustused, tuleb ka betoonkonstruktsioonis esinevad ajast, kasutusest või ebakvaliteetsest ehitusprotsessist tulenevad kahjustused võimalikult kiiresti ja korralikult ära parandada. Kui konstruktsioon on üle vaadatud, vead leitud ja nende ulatus tuvastatud, saad ära märkida paranduskohad ning siis on õige aeg meiega ühendust võtta. Kvaliteetsete betooniparandussüsteemiga lahendame kõik betoonkonstruktsiooni probleemid.

Olgu parandusmört kui kvaliteetne tahes, võivad liigselt madalast välisperimeetri lõikesügavusest tingituna tekkida praod ka parandusse. Seetõttu on oluline, et välisperimeeter saaks lahti lõigatud vähemalt 10mm sügavuselt. Liivapritsi abil eemalda rooste ja puhasta armatuurvarda pind. Seda tehes järgi Rootsi standardit SA 2&1/2. Juhendi standardi saavutamiseks saad vajadusel samuti meilt. Remondisegu paigaldatakse alati kahe kihina. Pärast peensegu pealekandmist on oluline tagada pinnale ka täiendav kaitse. Kuna siin on võimalikke tootekasutusi mitu, aitame Sul hea meelega enda jaoks optimaalse välja valida.

Tarindite, nagu sillad, parkimismajad, rõdud jne remontimiseks soovitatud süsteeme on võimalik kasutada nii vertikaalsetel, pea kohal kõrguvatel kui ka horisontaalsetel pindadel. Meie poolt pakutavad süsteemid on veetihedad, veeauru läbilaskvad, külmakindlad ja vastupidavad ka teesoola kasutusele. Lisaks kivistub süsteem kahanemata ja pragunemata ka dünaamilise koormusel korral.

Täpsed juhised ja tootesoovitused saad loomulikult meilt. Hoolikal tegutsemisel ja heade toodete kasutamisel on kvaliteetne tulemus tagatud. Jättes mistahes komponendile piisavalt tähelepanu pööramata, sead ohtu kogu projekti. Seetõttu ole veendunud, et iga Su tööosa – nii tooted kui töökvaliteet ise – oleks kompromissitult parim.

ASOPLAST-MZ

Nakkeemulsioon, tsementmördilisand, värske betooni kaitsevahend.

ASO-R008 (INDU-Oil-Cleanser)

Tööstuspõrandate puhastusvahend

REINIT-R

Pindade puhastusvahend

KÖSTER Sewer and Shaft Mortar

Kemikaale taluv, kiiresti kivistuv parandusmört reoveeseadmetele ja šahtidele.

KÖSTER Repair Mortar NC

Kiudarmeeritud parandus- ja tasandusmört betoonpindadele, talub suurt keemilist ja mehaanilist koormust

KÖSTER BETOMOR MULTI A

Universaalmört betooniremondiks

WFP Multirep 1

Universaalne, sünteetiliste lisanditega, kipsivaba betooniremondisegu.

WFP Concrete Trowel

Universaalne, sünteetiliste lisanditega, kipsivaba betooniparanduse peensegu.

ASOCRET-BIS 5/40 (INDUCRET-BIS 5/40)

Parandusmört 5–40 mm kihina paigaldamiseks; suurim tera 2 mm

ASOCRET-BIS 1/6 (INDUCERT-BIS 1/6)

Mineraalne parandusmört 1–6 mm kihina paigaldamiseks; suurim tera 0,5 mm

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS 0/2)

Mineraalne korrosioonikaitsevõõp ja nakkesild

KÖSTER Iperlan

Eriti efektiivne hüdrofobiseeriv immutusvahend betooni jaoks

REMISIL-SI

Betoonpindade ja tasanduskihtide hüdrofoobsete omadustega pinna tugevdaja

REMISIL-HE

Õli tõrjuv betooniimmutusvahend

REMISIL

Betooniimmutusvahend

ASOLIN-SFC45

Sügavatoimeline immutusvahend

ASOCRET-VK30 (INDUCRET-VK30)

Väga hea voolavusega, mineraalne valumört

ASOCRET-VK100 (INDUCRET-VK100)

Väga hea voolavusega, mineraalne valumört

ASODUR-EV200 (INDUGROUT-EP200)

Kolmekomponentne, lahustivaba, kõrgete tehniliste näitajatega, väga hea voolavusega, epoksüvaigu baasil mört

KÖSTER KB-Fix 5

Kiirkivistuv tsement

FIX 10-S

Kiirkivinev tsement

FIX 20-T

Kiirkivinev ja enne tardumist kiiresti paisuv veelekkeid peatav mört

FIX 10-M

Ankurdusmört

ASODUR-K4032 (INDUBOND-VK4032)

Kahekomponentne, epoksüvaigupõhine, keskmise viskoossusega nakkekrunt

ASOCRET-M30

Mittevalguv seina ja põranda tasandusmört, mört nurgaümarduste tegemiseks

ASOCRET-IM

Kristalle moodustav parandus- ja tihendusmört betoonpindadele

WFP Grouting Mortar

Universaalne veetihe, hüdrofoobsete omadustega tsementmört.

KÖSTER VE

Lahustivaba, vinüülestri baasil mört tugevalt korrodeerunud pindade kaitseks

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)

Kahekomponentne epoksüvaigupõhine, tiksotroopne, mitmeotstarbeline liimmört

ASODUR-EMB (INDUFLOOR-IB4010)

Epoksüvaigupõhine parandusmört

SOLOPLAN 30

Isetasanduv põrandatasandussegu kuni 30 mm tasanduskihile

ASO-EZ4-PLUS

Tasandussegu