Deformatsioonivuugid

Väikesed majad – väikesed mured, suured majad – suured mured.

Suurim deformatsioonitekitaja on temperatuur. Mida suurem on konstruktsioon, seda rohkem see liigub ja sisseplaneeritud deformatsioonivuugid võimaldavad valatud betoonil vastavalt temperatuurimuutustele paisuda ja kahaneda. Deformatsioonivuugid annavad konstruktsioonile liikuvuse, kuid kuni 40 meetrit betooni võib valada ka ilma ühegi deformatsioonita.

Deformatsioonivuukide täitmiseks ja veetiheduse tagamiseks on võimalik kasutada mitmeid erinevaid mooduseid ja materjale, nagu akrüülvaigud, PVC-vuugilindid, sobivad vuugimastiksid, liimitavad vuugilindid ja polüuretaanvaigud – need kõik on erinevad võimalused, kuidas deformatsioonivuuke täita. Vuugilintidest loe täpsemalt betooni töövuukide jaotisest.

Ilusa töötulemi jaoks on vaja vuukide täitematerjalid katta ka olukorrale sobivaima polüuretaanmastiksist või polüsulfiidmastiksist vuugihermeetikuga.

Kui vuuk on akrüülvaiguga veetihedaks tehtud, lõpetatakse töö vuugihermeetikuga. Vaigumaterjal ei ole mehaaniliselt vastupidav ega ilus. Hermeetikud teevad deformatsioonivuugi ilusaks ja mehaaniliselt vastupidavaks.