HomeDeformatsioonivuugid

Deformatsioonivuugid

Väikesed majad – väikesed mured, suured majad – suured mured.

Tegeledes ehitistega, milles on ühtset betoontasapinda rohkem kui 40 meetrit või mis peab vastu pidama oma kogust ja maapinnast tulenevale liikumisele, puutume kokku deformatsioonivuukide ja nende hüdroisoleerimisega. Deformatsioonivuugid annavad konstruktsioonile liikuvuse, kuid kuni 40 meetrit betooni võib valada ka ilma ühegi deformatsioonita.

Suurim deformatsioonitekitaja on temperatuur. Mida suurem on konstruktsioon, seda rohkem see liikub ja sisseplaneeritud deformatsioonivuugid võimaldavad valatud betoonil vastavalt temperatuurimuutustele paisuda ja kahaneda.

Deformatsioonivuukide täitmiseks ja veetiheduse tagamiseks on võimalik kasutada mitmeid erinevaid mooduseid ja materjale, nagu akrüülvaigud, PVC-vuugilindid, sobivad vuugimastiksid, liimitavad vuugilindid ja polüuretaanvaigud – need kõik on erinevad võimalused, kuidas deformatsioonivuuke täita. Vuugilintidest loe täpsemalt betooni töövuukide jaotisest.

Ilusa töötulemi jaoks on vaja vuukide täitematerjalid katta ka olukorrale sobivaima polüuretaanmastiksist või polüsulfiidmastiksist vuugihermeetikuga.

Kui vuuk on akrüülvaiguga veetihedaks tehtud, lõpetatakse töö vuugihermeetikuga. Vaigumaterjal ei ole mehaaniliselt vastupidav ega ilus. Hermeetikud teevad deformatsioonivuugi ilusaks ja mehaaniliselt vastupidavaks.

KÖSTER Universal Cleaner

Orgaaniline puhastusvahend kõvastumata polüuretaanijääkide eemaldamiseks

KÖSTER KB-Pox ADHESIVE

Kahekomponentne, epoksüvaigu baasil liim

WFP Rubberflex Special Fleece

Polyester- / polypropylene fleece for crack bridging Excellent material penetration

KÖSTER Injection GEL J4

Elastne akrüülgeel- injekteerimisvaik vuukide ja tühimike täitmiseks ja injekteerimiseks . Geelil on väga kõrge adhesiooni mistahes mineraalse aluspinnaga.

PC 509 Rubber Acryl

Akrüül injekteerimisvaik suurepäraste tugevus, elastsus ja füüsikalis-tehniliste omadustega

KÖSTER FS-Primer 2C

2-komponentne nakkekrunt polesulfiidipõhistele vuugitihendussegude kasutamiseks kuivadel ja niisketel aluspindadel

INDU-PRIMER-S (Primer-2000-S)

Krunt/nakkeparandaja imavatel aluspindadel

INDU-Primer-N

Krunt/nakkeparandaja

WFP PU Primer

1 komponentne puhastusvahend ja nakkeparandaja

ASO-Tape (INDUBOND-Tape-3000)

Termoplastiline vuugilint erinevate vuukide hüdroisoleerimiseks

WFP Epoxy Adhesive

Epoxy resin adhesive /-mortar Pigmented

WFP Swelling Rubber Profiles

The WFP Selling Rubber Profile is a joint profile with a swelling volume of more than 430% in contact with

KÖSTER KB-Pur Gel

Vee toimel aktiveeruv polüuretaangeel

Sika® Waterbar PVC-P (vuugilint PVC-P)

PVC-P vuugilindid töö- ja deformatsioonivuukide sulgemiseks

Sika Waterbar PVC-R (PVC-R vuugilindid)

Vuugilindid konstruktsioonide sees ja väljas kasutamiseks ning deformatsiooni- ja töövuukides kasutamiseks, et saavutada uute betoonkonstruktsioonide veetihedus.

Sika Waterbars Tricomer BV Type (Tricomer BV vuugilindid)

Suure elastsusega vuugilindid, mis on valmistatud PVC / NBR kopolümeeri baasil.

Sika Waterbars Elastomer Type (Sika Elastomer vuugilindid)

Elastomeerid on SBR (stüroolbutadieenkautšuki) baasil materjalid, mille ühendusliited sooritatakse vulkaniseerimismeetodil.

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)

Kahekomponentne epoksüvaigupõhine, tiksotroopne, mitmeotstarbeline liimmört

KÖSTER Joint Sealant FS-V

Vuugitihendussegu

KÖSTER Joint Sealant FS-H

Vuugitihendussegu

KÖSTER PU 907

Elastne, ühe komponentne, madala elastsusmooduliga polüuretaan hermeetik

ESCOSIL-2000-ST

Silikoon vuugihermeetik, sobilik ka looduskividele

ASODUR-EP/FM (INDUCRET-VK6050)

Epoksü-polüuretaan vaigust vuugisegu

INDUFLEX-MS (INDUFLEX-VK6065)

MS hübriidpolümeeril põhinev hermeetik