Läbiviigud

Primostar pakub lahendusi kõikide läbiviikude, nagu toru-, kaabli- jm läbiviikude veetiheduse tagamiseks.
Kui konstruktsiooni teisel pool on surveline vesi, on läbiviikude tihendamine eriliselt oluline.
Parim lahendus läbiviikude tihendamiseks on kasutada valmis tihenduselemente.