Toruläbiviigud

Toruläbiviigutihendid

Kaabliläbiviigud

Kaabliläbiviigud

FIX 10-S

Kiirkivinev tsement

FIX 20-T

Kiirkivinev ja enne tardumist kiiresti paisuv veelekkeid peatav mört

FIX 10-M

Ankurdusmört

BENTOBAR+ (20 X 25 mm)

Vees paisuv vuugilint naatriumbentoniidist ja butüülkummist betooni töövuukide tihendamiseks ning kasutamiseks koos betoniitmattidega.

ASOCRET-IM

Kristalle moodustav parandus- ja tihendusmört betoonpindadele

Tihenduselemendid torudele ja kaablitele

Tihenduselemendid torudele ja kaablitele