Mahutid

Kuna mahutid on põhimõtteliselt veekindlad maa-alused või maapealsed betoonkonstruktsioonid, tuleb nende veekindluse tagamiseks kasutada sarnaseid meetodeid nagu muudegi maaluste ehitiste puhul.

Võimalik on kasutada hüdroisolatsioonivõõpa, membraane või kristallise veekindluse lisandiga veekindlat betooni. Samuti tuleb kasutada veekindlaid lahendusi betooni töövuukides. Lisatähelepanu nõuavad joogiveemahutid, sest nende puhul kasutatavad lahendused peavad olema tõendatult joogiveega sobivad ehk omama selleks ettenähtud sertifikaate. Reovee ja lägamahutid aga peavad olema kõrgendatud vastupidavusega agressiivse keskkonna suhtes, mis dikteerib ka kasutamiseks sobivad materjalid.

Uudse lahendusena pakume TPO materjalist membraani joogivee mahuti sisemiseks hüdroisoleerimiseks. See meetod on väga kiire ja usaldusväärne ning aitab lühendada mahutite remondiks kuluvat aega, sest nii on mahutit võimalik juba järgmisel päeval veega koormata. Sama lahendust tohib loomulikult kasutada ka muude mahutite puhul.

Tavapäraselt hüdroisoleeritakse aga kõik teised erinevad mahutid, nagu settemahutid, kanalisatsioonimahutid, tuletõrjevee-, reovee- ja sadeveemahutid võõbatavate kristalliliste katetega, basseinide puhul kantakse betoonile aga ka mineraalset katet.

Lahendusi on mitmeid, tuleb vaid teada, milline on soovitud lõpptulemus ja mahuti kasutusviis.