Pragude injekteerimine

Juhtub ka parimate tööde puhul … Seina tekib pragu. Dünaamilise koormuse puhul võib selline asi juhtuda isegi kristallilise lisandiga hüdroisoleeritud betoonkonstruktsiooniga. Mida teha? Üks variant on kasutada pragude injekteerimist. Selle peene nime taga peidab end tulemusrikas praoparandussüsteem, mille esimeseks sammuks on prao suuruse, iseloomu ja ulatuse hindamine.

Erinevate pragude paranduseks tuleb kasutada erinevaid lahendusi. Praoparandamisega kaasnevaks vajaduseks võib olla sulgeda veeleke, taastada konstruktsiooni tugevus vms. Laiemad praod tuleb enne injekteerimist ka katta, nii et kasutatav injekteerimisvaik sealt enne kõvenemist väja ei voolaks. Vaik suunatakse konstruktsiooni sisse läbi injekteerimisdüüside, mis on omakorda paigaldatud eelnevalt sissepuuritud avadesse.

Veelekete peatamiseks saab kasutada polüuretaan- või akrüülvaike, konstruktsiooni tugevuse taastamiseks jäike epoksüüd- või polüuretaanvaike.