HomeRõdud, terrassid, trepid
Räämas, katkised ja hooldamata rõdud, terrassid ning fassaadid vähendavad kogu elukeskkonna väärtust nii lokaalselt maja tasemel kui ka laiemalt miljöö suhtes. Korralik, esteetiliselt ilus ja maitsekas ning kvaliteetne rõdu lisab seevastu kinnisvarale väärtust ja laseb linnapilti vaadates silmal puhata.

 

Rõdud

Planeerides betoonist rõduplaatide renoveerimist on kõige olulisemaks esimeseks sammuks tööala ettevalmistus. Kuigi meie laiuskraadi ilmastikutingimustes peame olema valmis kõikideks võimalikeks ilmastikunähtusteks, tuleb revoveerimistöid ette valmistades veenduda, et ala oleks kaitstud nii otsese päikesepaiste, tugeva tuule kui ka vihma eest.

Tööpind tuleb enne renoveerimist puhastada. Veendu, et pind on tugev, peenepooriline ja piisava kandevõimega. Ei tohi esineda ei tsemendipiima, lahtisi osakesi ega naket halvendavaid aineid.

Aitame Sul veenduda, et kõik vajalikud eeltööd oleksid kontrollitud ja sooritatud.  Meie juurest saad ka nimekirja kõikidest vajalikest töövahenditest, et Sina saaksid keskenduda olulisimale – valitud toodete ja töö kvaliteedile.

Rõdude renoveerimiseks vajaliku korrosioonikaitse, nakkekihi, parandussegu, hüdroisolatsiooni, krundi, tihenduslindi ja muud saad soetada Primostarist. Aitame Sul välja arvestada optimaalse tootekoguse ja valida sobivad tooted. Näiteks plaatimissegu valimisel tuleb jälgida ka seda, kas tegu on päikeselise rõduga või mitte.

Ilus rõdu – see on iga elamu, olgu kortermaja või eramu, lahutamatu osa.

 

Terrassid ja trepid

Kui terrass või trepp maapinnaga otseselt kokku ei puutu, siis sarnanevad selle renoveerimistööd, hüdroisoleerimine ja ka hilisem viimistlemine näiteks rõdude jaotises kirjeldatud töödega.

Lisatähelepanu nõuavad aga konstruksioonid, millel on otsene kokkupuude maapinnaga. Sellisel juhul tuleb pöörata tähelepanu n-ö negatiivse veesurve esinemisele. Teisisõnu tähendab see, et konstruktsioonile peab olema paigaldatud veetõke ka niiskusele, mis liigub pinnasest ülespoole konstruktsiooni suunas. Uusehitiste puhul eeldab see näiteks vundamendimembraanide kasutamist või lisamaterjalina sellise hüdroisolatsioonivõõba kasutamist, mis talub negatiivset veesurvet. Renoveerimistööde puhul aga tähendab see tihti kahe hüdroisolatsioonimaterjali samaaegset kasutamist – jäik võõp tagab kaitse negatiivse veesurve eest ja elastne materjal kaitseb positiivse veesurve eest.

   

Keldrite saneerimine

Olgu uues või vanas majas, pidevas kasutuses või tühjana seisev –  korralikult hüdroisoleeritud kelder toetab nii maja kui ka selle elanike tervist ja paitab ilumeelt. Terviklikud hüdroisolatsioonisüsteemid muudavad koledanäolised, katkise krohviga ja isegi hallituse meelevalda jäänud keldriseinad ilusaks ja tervisest pakatavaks. Õige tulemuse saavutamiseks veendu, et kasutad kvaliteetseid tooteid! Meie juurest leiad vajalikud kiirkivistuvad tsemendid, parandus- ja spetsiaalmördid, krundid, isolatsioonivõõbad, tihenduslindid ning immutuslahused ja saneerimiskrohvid.

  Pakume mitmete tuntud ja kvaliteetsete ettevõtete isolatsioonisüsteeme, mille teostamiseks kasutatakse horisontaaltõket, nurgaümardust, krohve, nakkekihti ja pahtlit. Meie materjalid taluvad negatiivset veekoormust ning ei luba seetõttu vee ja niiskusega seintesse lahustunud soolade kristalliseerumise tulemusena tekkida krohvikihi kahjustustel ning seega ei pudene kvaliteetne krohvikiht ka kunagi maha. Samuti tõkestab õigete materjalide kasutamine seintele hallituse tekkimist – materjalid peavad selleks olema „hingavad“ ehk veeauru läbi laskvad.

Oluline on jälgida ka seda, et enne hüdroisoleemise teostamist oleksid pinnad puhtad ja tolmuvabad ehk eemaldatud oleksid kõik kattekihid. Ka vuugid peavad olema 2-3cm sügavuselt puhtaks uuristatud.

  Olles meie abil välja valinud õiged tooted ja optimaalsed kogused, tuleb järgida tööde teostamise õiget järjekorda. Nagu ennist mainitud, on kõige aluseks väga hea ja hoolikas aluspindade puhastamine. Halvasti ettevalmistatud pind vähendab kogu projekti tulemuse kvaliteeti äärmiselt olulisel määral. Kui aluspind on võimalikult puhas ja tolmuvaba, leitakse ja suletakse kõik lekkekohad, ümardatakse nurgad, täidetakse vuugid ja tühimikud ning siis paigaldatakse hüdroisolatsioonikihid ja kantakse peale saneerimiskrohv. Kõikide toimingute teostamiseks on meil Sinu assisteerimiseks olemas detailsed ja hõlpsasti järgitavad tööjuhendid.

  Oleme Sulle alati nõuga abiks. Meie toodete, teadmiste, tööjuhendite ja Sinu hea töö tulemusena saab kelder just selle, mida vajab – parima lahenduse, sest see on seda väärt!

 

ASOCRET-BIS 5/40 (INDUCRET-BIS 5/40)

Parandusmört 5–40 mm kihina paigaldamiseks; suurim tera 2 mm

ASOCRET-BIS 1/6 (INDUCERT-BIS 1/6)

Mineraalne parandusmört 1–6 mm kihina paigaldamiseks; suurim tera 0,5 mm

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS 0/2)

Mineraalne korrosioonikaitsevõõp ja nakkesild

KÖSTER 21

Valge, kahekomponentne, lahustivaba, mitmekülgse kasutusalaga, pragusid sildav hüdroisolatsioonimaterjal. Surveveekindel ja talub õlisid.

AQUAFIN-2K/M WEISS

Elastne, mineraalne hüdroisolatsioonivõõp

AQUAFIN-1K

1-komponentne, mineraalne hüdroisolatsioonivõõp

AQUAFIN-RS300

Kahekomponentne, elastne, polümeeripõhine, mineraalne hüdroisolatsioonivõõp

AQUAFIN-2K/M PLUS

Kahekomponentne, elastne, polümeeripõhine, mineraalne hüdroisolatsioonivõõp

KÖSTER KB-Fix 5

Kiirkivistuv tsement

ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB1225)

Epoksüvaigu baasil krunt

ASO-UNIGRUND-K

Krunt /niiskustõkkekontsentraat

ASOCRET-M30

Mittevalguv seina ja põranda tasandusmört, mört nurgaümarduste tegemiseks

SOLOPLAN 30

Isetasanduv põrandatasandussegu kuni 30 mm tasanduskihile

ASO-Dichtband-2000-T-kujuline

Elastne, tihenduslindist valmistatud profiil

ASO-Dichtband-2000-Ristikujuline / ASO-Joint-Tape-2000-Cross piece

Elastne, tihenduslindist valmistatud profiil

ASO-Dichtband-2000 / ASO-Joint-Tape-2000

Tihenduslint normaalse niiskuskoormusega pindadele

ASO-Dichtband-2000-Sanitär / ASO-Joint-Tape-2000-Sanitary

Elastne, iseliimuv tihenduslint

ASO-DB-STANDARD

Veetihe lint

ESCOSIL-2000

Silikoon vuugihermeetik

ESCOSIL-2000-ST

Silikoon vuugihermeetik, sobilik ka looduskividele