Tee- ja sillaehitus

Sildade hüdroisoleerimine.

Tegemist on väga spetsiifilise valdkonnaga, kus tihti tuleb leida lahendus konkreetsele olemasolevale olukorrale. Sellisel juhul soovitame võtta meiega esimesel võimalusel ühendust, et saaksime koos otsida sobivaima ja optimaalseima lahenduse.

Eestis on lubatud kasutada kolme erinevat silla hüdroisolatsioonimeetodit. Primostar pakub neist lubatud lahendustest kõiki – nii SPS bituumenkrundil kui SPS epokrundil olevaid lahendusi.

Eesti tingimustes on kvaliteetsete toodete oluliseks lisaväärtuseks ka see, et need süsteemid on kasutatavad väga suures ümbritseva keskkonna ning aluspinna temperatuurivahemikus.