HomeTee- ja sillaehitus
Primostari tootevalikust leiad ka tee- ja sillaehituses kasutatavaid tooteid.

Tegemist on väga spetsiifilise valdkonnaga, kus tihti tuleb leida lahendus konkreetsele olemasolevale olukorrale. Sellisel juhul soovitame võtta meiega esimesel võimalusel ühendust, et saaksime koos otsida sobivaima ja optimaalseima lahenduse.

Sildade hüdroisoleerimine.

Eestis on lubatud kasutada kolme erinevat silla hüdroisolatsioonimeetodit. Primostar pakub neist lubatud lahendustest kõiki - nii SPS bituumenkrundil kui SPS epokrundil olevaid lahendusi.

Sillaehitusega kaasneb hoopis teistsugune vastutus ning eeltööde kvaliteedi olulisus. Enne silla hüdroisolatsiooni paigaldamist peab veekindlaks tehtav ala olema täiesti kuiv, kindel, tahke ja tolmu-, rasva- ja õlivaba.  Meie ilmastikutingimustes on see küll keeruline, aga ka tsemendipiim ja lahtised osakesed peavad olema täielikult eemaldatud. Selleks võib kasutada näiteks jugapuhastust või leekpuhastust – need annavad parima tulemuse. Hüdroisolatsiooni paigaldus ise algab õigest krundivalikust ning vajadusel tuleb kasutada ka liivatamist. Hüdroisolatsiooni membraanikihi paksus peaks jääma olenevalt tootest alati vähemalt 1mm.

Silla veekindlaks tegemiseks kasutatav süsteem sobib hästi ka ehitiste ja rajatiste alusmaterjalide veekindlustamiseks ning betoonist ja metallist raudteesildade hüdroisoleerimiseks ja paljude muudegi betoonrajatiste hüdroisoleerimiseks alates parklatest kuni merepealsete platvormideni välja. Seega on võimalik kasutusala valik lai.

Eesti tingimustes on kvaliteetsete toodete oluliseks lisaväärtuseks ka see, et need süsteemid on kasutatavad väga suures ümbritseva keskkonna ning aluspinna temperatuurivahemikus.

 

Deformatsioonivuugid

Väikesed majad – väikesed mured, suured majad – suured mured.

Tegeledes ehitistega, milles on ühtset betoontasapinda rohkem kui 40 meetrit või mis peab vastu pidama oma kogust ja maapinnast tulenevale liikumisele, puutume kokku deformatsioonivuukide ja nende hüdroisoleerimisega. Deformatsioonivuugid annavad konstruktsioonile liikuvuse, kuid kuni 40 meetrit betooni võib valada ka ilma ühegi deformatsioonita.

Suurim deformatsioonitekitaja on temperatuur. Mida suurem on konstruktsioon, seda rohkem see liikub ja sisseplaneeritud deformatsioonivuugid võimaldavad valatud betoonil vastavalt temperatuurimuutustele paisuda ja kahaneda.

Deformatsioonivuukide täitmiseks ja veetiheduse tagamiseks on võimalik kasutada mitmeid erinevaid mooduseid ja materjale, nagu akrüülvaigud, PVC-vuugilindid, sobivad vuugimastiksid, liimitavad vuugilindid ja polüuretaanvaigud – need kõik on erinevad võimalused, kuidas deformatsioonivuuke täita. Vuugilintidest loe täpsemalt betooni töövuukide jaotisest.

Ilusa töötulemi jaoks on vaja vuukide täitematerjalid katta ka olukorrale sobivaima polüuretaanmastiksist või polüsulfiidmastiksist vuugihermeetikuga.

Kui vuuk on akrüülvaiguga veetihedaks tehtud, lõpetatakse töö vuugihermeetikuga. Vaigumaterjal ei ole mehaaniliselt vastupidav ega ilus. Hermeetikud teevad deformatsioonivuugi ilusaks ja mehaaniliselt vastupidavaks.

ASOCRET-VK30 (INDUCRET-VK30)

Väga hea voolavusega, mineraalne valumört

ASOCRET-VK100 (INDUCRET-VK100)

Väga hea voolavusega, mineraalne valumört

KÖSTER BRIDGE COAT

2-komponentne, epoksüvaigu baasil võõp

INDU-PRIMER-S (Primer-2000-S)

Krunt/nakkeparandaja imavatel aluspindadel