Vundamendi hüdroisolatsioon

Vundamendi hüdroisoleerimiseks kasutatakse põhiliselt kahte meetodit: valge vanni meetod ja musta vanni meetod.

“Mustaks vanniks” nimetatakse hüdroisolatsiooni süsteemi, kus ehitise põrandaalune pind on enne betooni valamist eelisoleeritud veetiheda membraaniga. Seinad ja pööratud katused hüdroisoleeritakse kleebitava veetiheda membraaniga pärast nende tarindite betooni valu.

“Valgeks vanniks” nimetatakse hüdroisolatsiooni süsteemi, kus kasutatakse veekindla lisandiga betooni segusid. Lisaks tuleb “valge vanni” meetodi kasutamisel, tagada veekindlus kõikides töövuukides, kasutadades näiteks WPM töövuugiprofiile.

Membraaniga hüdroisolatsiooni “musta vanni” lahendus on suurema materjali- ja tööjõukuluga, võrreldes “valge vanni” meetodiga.

Valge vanni meetod

Vundamendi hüdroisoleerimiseks kasutatakse uue ajastu trendina valge vanni lahendust ehk veekindlat betooni, mis ei vaja hilisemat membraaniga hüdroisoleerimist.
Suureks põhjuseks on mugavus – betooni veekindlus tagatakse kristallilise veekindluse lisandiga ning töövuukide veekindlus tagatakse töövuugiprofiilide. Peale betooni valu puudub vajadus eraldi membraanist võõpadega hüdroisoleerimiseks.
Kristallilise lisandi näol lisatakse betoonile aktiivsed komponendid, mis tagavad betoonile veekindluse ning iseparanemise võime.
Töövuugiprofiilid on töövuukidesse paigaldatavad plekist profiilid, kas rullis või leht profiilina, mis takistavad vee imbumist hoonesse.

Kristalliline lisand

Kristalliline lisand annab betoonile „iseparanemise“ võime ja koos prakku sattuva veega, suudab lisand sulgeda betoonis tekkivad staatilised praod, mille avanemise laius jääb alla 0,4 mm.
Betooni veekindlust tõstvad lisandid ei suuda kinni kasvatada pragusid, mille avanemine on suurem kui 0,4 mm ning kui konstruktsioon on pideva dünaamilise koormuse all ehk pragu liigub pidevalt.
Lisand vähendab inimfaktorist ja temperatuurikõikumistest tulenevaid riske. Seda sobib kasutada monoliitbetooni ehk kohapeal valatava betooni puhul.

Kristallilise lisandi lahendus vundamendile on odavam nii ehitajale kui kliendile. Tehes otsuse selle lahenduse kasuks, hoiavad kokku kõik osapooled – nii aega kui ka raha.

Sellisel uudsel, kuid end siiski juba tõestanud moel on võimalik hüdroisoleerida kõik maa-alused konstruktsioonid, katuslaed, sillad, tunnelid, tuulikud – kompetents ja kogemus on garanteeritud.

Töövuugiprofiilid

Kui insenerid arvutavad konstruktiivses projektis raudbetoonkonstruktsiooni mahukahanemisele ca 0,2…0,3 mm meetrile, siis tegelikkuses võib ikkagi juhtuda, et tekkivad praod avanevad enam kui 0,4 mm ning ei kasva kinni.

Erinevate projektidega töötades, nägime, et endiselt tekkisid mitte-veetihedad praod, millele tuli leida töötav lahendus. Aastal 2018 alustasime WPMEstonia OÜ-ga Eestis erinevate veetihedate töövuugiprofiilide tootmisega, mis võimaldavad eelkirjeldatud probleemi lahendada.

Meie tootevalikus on töövuukidesse paigaldatavad veekindlad plekist profiilid, kas rullis või leht profiilina. Teiseks, pakume plaatvundamentide töövuukidesse veetihedaid võrgu ja plekiga „Stop-End profiile“.

Praotekitaja profiilid

Samuti oleme loonud lahenduse, kuidas kontrollida raudbetoonkonstruktsioonide mahukahanemist nii, et selles tekkiv pragu on koheselt veekindel ja soovitud kohas. Selleks lahenduseks on WPM Crack Inducer ehk praotekitaja profiil. Praotekitaja profiil on oma olemuselt ristlõikeline ja tapi kujuga metallprofiil. Profiili kuju on disainitud tapi kujuliseks, et see konstruktsiooni tugevust oluliselt ei vähendaks. Nii saame seda kasutada kandvates konstruktsioonides. Tapi kujuga risti on profiilis mineraalse kattega terasleht, mis nakkub tihedalt betooniga. Betooni kuivades jääb terasleht tekitatud mahukahanemispraoga risti, takistades oma olemusega vee imbumist läbi prao hoonesse sisse.

Musta vanni meetod

Vundamentide hüdroisolatsiooniks võib kasutada ka rullmaterjale või erinevaid võõpasid. Võõbad võivad olla bituumenibaasil või mineraalsed. Samas võib uute konstruktsioonide puhul rullmaterjaliga hüdroisoleerimise asendada ka kristallilise lisandiga (vt Kristalliline lisand). Vanade, juba valmis rajatiste puhul tuleb muidugi valida variant, mida saab juba olemasoleva betooni või müüritise peale paigaldada.

Võõpade kasutamise korral on tihti vajalik kasutada lisaks ka tihenduslinte, millega tihendada suuremaid pragusid või nurgaühendusi. Need sobivad kasutamiseks ka nii deformatsioonivuugi kui töövuugi katmisel.

Kiirkivistuvad tsemendid kiireteks vundamendi parandustöödeks. Imekiirelt kivistuva tsemendiga, mis muutub minutite, isegi sekunditega käsitlemiskõlbmatuks, on väga tõhus peatada vundamentide puhul väikeses ulatuses veelekked, et seejärel tagada kvaliteetne betoonkonstruktsiooni parandus ja normaalse olukorra taastamine. Suurte alade parandamiseks kiirkivistuvad tsemendid ei sobi.

Betooni parandustöödeks sobivad ka jootebetoonid. Tegu on väga vedela betooniga, mis valgub ise sinna, kuhu vaja.  Jootebetoon on oma käitumiselt sarnane isetasanduvale põrandasegule. Kasuta seda vundamenti tekkinud kanalite, sügavate aukude jms parandustööde puhul. Meeles tuleb aga pidada seda, et kaldega tasapindu jootebetooniga parandada ei saa. Sellisel juhul tuleb appi võtta kas parandusmört või spetsiaalmört või kiirkivistuv tsement. Millist variant konkreetsel puhul kasutada – küsi meie meeskonna käest. Õige lahendus on telefonikõne, e-kirja või külaskäigu kaugusel.

Taaskord – kui Sa pole kindel, mida oma ehitise puhul kasutada, aitame Sind meeleldi.