Uudne kaks ühes tehnoloogial põhinev betooni veepidavuse süsteem, mis suurendab betooni veepidavust kristallide tekkimise teel.
Soovi kohaselt pulbrilisel või vedelal kujul.

Juhtiva tarnijana pakub SCHOMBURG peale tavapäraste pulbriliste toodete vedelaid „kristalse“ veekindluse tooteid, mis on sertifitseeritud standardi DIN EN 934-2 kohaselt. Need lihtsustavad doseerimist ja annavad segamisel parima ühtluse. Lihtne doseerimine on end eriti õigustanud suuremahuliste ehitusprojektide puhul. Veelgi paremaid kasutuskindluse ja kiiruse eeliseid on võimalik saavutada automaatsete doseerimisjaamadega

PRINDI KATALOOG

Kataloogiga seotud materjalid

- Tooted