HomeParandusmördid

ASOCRET-BM

Täitemört puuraukude ja tühimike täitmiseks

ASOCRET-M30

Mittevalguv seina ja põranda tasandusmört, mört nurgaümarduste tegemiseks

ASOCRET-IM

Kristalle moodustav parandus- ja tihendusmört betoonpindadele

WFP Grouting Mortar

Universaalne veetihe, hüdrofoobsete omadustega tsementmört.